Pir Sultan Abdal Kültür Derneği 14. Dönem 5. Danışma Kurulu Sonuç Bildirgesi

Kurumumuzun tüzüğü gereği 3 ayda bir yapılan Danışma Kurulunun 5.si Marmaris Şubemizin ev sahipliğinde 29-30 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Danışma Kurulumuza 50 şubemiz temsilci göndermiştir ayrıca Genel Yönetim Kurulu, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyelerimizin çoğunluğu Danışma Kurulundaki yerlerini almıştır.

GÜNDEM

  1.Gün

 1. Saygı Duruşu
 2. Genel Başkanın Açılış Konuşması
 3. Genel Sekreter- Genel Bilgilendirme
 4. Başkanlık Referandumu Değerlendirmesi
 5. Tüzük Kurultayı Hazırlıkları
 6. Kadın ve Gençlik Çalıştayları

 2.Gün
Önümüzdeki Sürecin Örgütlenmesi

 • 1 Mayıs
 • 2 Sivas Şehitlerini Anma Etkinlikleri
 • Çorum Katliamı Anma Etkinlikleri
 • Banaz Pir Sultan Anması
 • 20 Temmuz Suruç Katliamı
 • 5-6 Ağustos Hacı Bektaşi Veli Anması

Karar: 14. Genel Kurulumuzda alınan karar gereği Tüzük Kurultayı hazırlıklarına Danışma Kurulumuz itibariyle başlanmıştır. Tüzük Kurultayına giderken süreci yönetecek bir komisyon oluşumu için hazirun Genel Yönetim Kuruluna yetki vermiştir. Divan, Komisyonda olmak isteyen üyelerin isimlerini kayıt altına almıştır.

Danışma Kurulu Toplantısı Süresince Söz Alan Konuşmacılar Aşağıdaki Hususlara Değinmişlerdir:

Referandum süresince oluşan toplumsal muhalefetin birliğinin korunması, oluşturulan Hayır meclisleri vb. yolu ile Hayır Bloğu içinde kalınması gerekmektedir.

Ülkemizin içinden geçtiği rejim değişikliği sürecinde alevi toplumunun örgütlü mücadelesini yükseltmek için kullandığımız dil ve argümanları revize ederek yeni ve daha ileri talepleri yükseltmek bunun içinde mücadele araçlarını yenilemek, geliştirmek, güncellemek, bunlara bağlı olarak mücadele sloganlarında değişikliğe gitmek gerekmektedir.

Kadın komisyonlarımızı ivedili bir şekilde faal hale getirmeliyiz. Kadın Kurultayı için Kadın Çalıştayı ciddiyetle düzenlenmelidir.

Kurumumuzda kadın canlarımızın daha fazla inisiyatif sahibi olması, yönetici pozisyonlara gelmelerinin önü açılması için idari tedbir olarak tüzük maddesi hazırlanmalıdır. Karşı cins kotası uygulaması hayata geçirilmelidir.

8-9 Nisan tarihlerinde yapılan Genel Yönetim Kurulu Toplantısında alınan Gençlik ve Kadın Kurultayları yapılması kararına ilişkin ilgili sekreterliklerin yaptıkları ön hazırlıklar sonucu kısa vadede Kadın ve Gençlik Kurultaylarının yapılamayacağına ilişkin görüşleri nedeniyle Genel Yönetim Kurulumuzun Kurultaylar öncesi Çalıştaylar yapılması kararı haziruna sunulmuş, konu hakkında ilgili sekreterler hazirunu bilgilendirmiştir. Danışma Kurulunda Kadın ve Gençlik Çalıştaylarının Eylül ayı içinde yapılabileceği fikri olgunlaşmıştır.

Banaz köyünde geleneksel olarak yapılan Pir Sultan Abdal anma etkinliklerinde PSAKD olarak birincil örgütleyen olmamız gerekmektedir. Bunun için gerekli çalışmalar başlatılmalıdır.

Bu yıl yapacağımız Sivas Anması için gerek Sivas yereli gerekse tüm örgütlü olduğumuz alanlara güçlü anmalar yapabilmek için ivedilikle genel merkez ve şubeler düzeyinde hazırlıklara başlanmalıdır.

 

PSAKD Genel Merkezi
4 Mayıs 2017